Gelukkig worden: positieve psychologie

2
1272
bewust leven

De positieve psychologie richt zich op de goede dingen van mensen, in plaats van op de negatieve kanten en tekortkomingen. De meer traditionele psychologie is gericht op het ontdekken en genezen van psychische problemen. De positieve psychologie legt de nadruk op de positieve dingen in het leven.

De positieve psychologie zet zich af tegen de bestaande methoden van behandeling. Deze methoden proberen de ontstane schade te repareren. In de positieve psychologie is men van mening dat de patiënt zich op positieve zaken moet richten en hierdoor zijn mentale gezondheid verbetert.

Gelukkiger willen worden

De positieve psychologie is zeker niet alleen bedoeld voor mensen met psychische problemen. Ook voor mensen die een beetje beter of gelukkiger willen worden, is de positieve psychologie een geschikte toepassing. Het is daarmee een aanvulling op de al bestaande behandelmethoden binnen de psychologie. Het is een manier om positiever in het leven te staan.

Sterke punten en talenten

In de positieve psychologie worden iemands sterke punten en talenten onderzocht, wordt er verder gebouwd aan de goede dingen in iemands leven en worden talenten verbeterd. Hierdoor wordt het leven waardevoller. Je sterke punten kun je omzetten in positief handelen. Hierdoor zal je zelfbeeld positiever worden. Vervolgens kan je je talenten uitbreiden en uiteindelijk gelukkiger worden. En dat is waar iedereen in het leven naar op zoek is.

Goede eigenschappen, een positieve omgeving en positieve emoties zijn belangrijk in de positieve psychologie. Naast de privésfeer kan de positieve psychologie ook prima in de werkomgeving worden toegepast.

De positieve psychologie richt zich op een drieslag:

– tevreden zijn over het verleden

– geluk hebben in het heden

– hoop hebben voor de toekomst

Gelukkig leven

Geluk verwijst naar de drie niveaus verleden, heden en toekomst. In het proces naar een gelukkig leven speelt het verleden een sleutelrol. Probeer daarom om negatieve ervaringen uit het verleden niet je heden en toekomst te laten bepalen. Wees dankbaar voor de goede dingen in het verleden en leer te vergeven.

 

2 REACTIES

  1. Ik ben zelf ook erg gecharmeerd van deze therapievorm waarbij oplossingen en mogelijkheden centraal staan. Het is vaak niet voldoende om de problemen weg te nemen uit het leven, want dat is nog geen voorwaarde van geluk. Geluk komt pas door het toevoegen van elementen waar je energie en voldoening uit haalt!

    Met vriendelijke groet,
    Greetje Stomp

    Psycholoog bij Psychologiepraktijk Healthy Minds, Utrecht